Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.j. Vergadering van de EEG landbouwministers. Lardinois bericht dat bepaalde prijzen ongewijzigd blijven. M.b.t. de boteroverschoten is de commissie gemachtigd om in overleg met het comité van beheer maatregelen te treffen. Nederland heeft voorstellen gedaan over een communautair voedselhulpprogramma waar niet meteen op is gereageerd door de overige lidstaten. Enkele details over het landbouwbeleid op het gebied van de graanprijs, zuivelmarkt en rundvleesmarkt worden besproken. Voorts worden de verwachte voorstellen van de commissie besproken die moeten leiden tot verdere liberalisering van de groente en fruitmarkt. De raad besluit over het communautair zuivelhulpprogramma interdepartementaal overleg te voeren om tot een concreter afgesteld beeld te komen.