Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
6 c. Coƶrdinatieafspraak inzake het Europese beleid (Stuk 6-I dd. 11 april 1965)

Luns merkt op dat verschillende ministeries eigen vertegenwoordigers naar Brussel zenden. Hiermee wordt vooral gedoeld op Econommische Zaken. Luns geeft aan dat de coƶrdinatie van het Europese beleid bij Buitenlandse Zaken ligt. De voorzitter stelt dat het onmogelijk moet zijn dat sprekers in Brussel optreden zonder dat BuZa hiervan op de hoogte is gesteld. Biesheuvel ziet geen probleem in de huidige gang van zaken en Den Uyl geeft aan zich nog in de kwestie te moeten verdiepen.