Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5 g. Mandaat van EEG-commissie voor Kennedyronde (Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken dd. 6 mei 1965, nr. 69581, met bijlage)
De m.r. geeft minister Den Uyl, staatssecretaris De Block en minister Biesheuvel een machtiging voor de bepaling van het standpunt in de komende vergadering van de EEG-raad.