Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5 b. Bevoegdheden Europese parlement (zie notulen m.r. 14 mei 1965, punt 6h)
Luns verwacht dat de Nederlandse delegatie in de vergadering van de EEG-raad in juni wel eens alleen zou kunnen komen te staan. Cals stelt voor om dit onderwerp verder te bespreken in de REZ.
Zie ook