Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 b. Bijeenkomst EEG-ministerraad 14 en 15 juni 1965
Verslag van de Tweede Kamerbespreking van het voorstel van de EEG-commissie om het EP meer bevoegdheden te geven.
Vondeling stelt voor de Franse delegatie bij aankomende onderhandelingen in Brussel stevig aan te pakken, omdat de Fransen zich niet houden aan de verdragsverplichtingen. Biesheuvel is het hier niet mee eens. Ook Samkalden en Luns lijken het onverstandig de Fransen aan te spreken op uitspraken van De Gaulle.
Den Uyl spreekt van een kloof tussen Nederland en de andere vijf landen doordat de Nederlandse EEG-delegatie is gebonden aan de discussie in de Tweede Kamer.
Er ontstaat een discussie: moet Nederland zich aansluiten bij de andere standpunten of moet er vastgehouden worden aan het eigen standpunt?
Minister Bogaers geeft aan Nederland uit zijn geïsoleerde positie te halen. Cals stelt voor dat Luns en Vondeling pogen contacten te leggen met bevriende zusterpartijen in de andere vijf landen.