Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00015
18-06-1965
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
5 c. Bijeenkomst EEG-ministerraad
Tijdens de bijeenkomst van de EEG-ministerraad werd duidelijk dat Nederland alleen stond in de wens om de totstandkoming van de gemeenschappelijke landbouwmarkt te versnellen. Voor de volgende vergadering in Brussel moet de Nederlandse delegatie een standpunt innemen: wordt er akkoord gegaan met een voorlopige regeling voor een jaar of niet?
De Fransen hebben de versnelling van de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt laten vallen. Volgens Den Uyl is het van belang toch te proberen tot versnelling over te gaan. Hij benadrukt de koppeling van het verwezenlijken van de gemeenschappelijke markt en de toename van de bevoegdheden van het Europese parlement.