Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00020
17-09-1965
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2 b. Conclusies in de REZ
In de REZ is overeenstemming bereikt over de positie die Nederland zal innemen met betrekking tot de crisis in de EEG.
Verder is de REZ tot een aantal conclusies gekomen. Zo zal Nederland streven naar vooruitgang in de onderhandelingen betreffende de Kennedyronde. Nederland zal in eerste instantie vasthouden aan vergaderen met zes landen. Als Frankrijk blijft weigeren de vergaderingen bij te wonen dan zal worden overgegaan tot het proberen te bereiken van overeenkomsten met de Vijf.