Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 b. De crisis in de EEG (Zie notulen m.r. 17 september 1965, punt 2; REZ 17 september 1965)
Bespreking van de tactiek die op eerstkomende EEG-vergadering gehanteerd zal worden m.b.t. de lege-stoelpolitiek. Samkalden merkt op dat in de REZ is besloten dat er gestreefd kan worden naar overeenstemming tussen de vijf landen. Cals vult echter aan dat afgesproken was dat men daarbij niet in details zou gaan.
Den Uyl heeft via een krantenbericht vernomen dat de zes ministers van BuZa in het kader van het EEG-verdrag in Brussel bij elkaar zullen komen. Dit bericht zorgt voor ongerustheid in de MR. Volgens De Block nemen Luns en Spaak het standpunt in dat er aan het EEG-verdrag niet getornd kan worden.
De Block stelt dat het Nederlands streven is om de geplande EEG-vergadering van 25 oktober door te laten gaan, omdat het niet doorgaan ervan wederom een Frans succes zou zijn.
Er wordt besloten dat de informatie in het krantenbericht dat Den Uyl ter sprake bracht nagetrokken zal worden.
Ten slotte wordt er gesproken over het vaststellen van het Nederlandse standpunt mbt het EP. Biesheuvel waarschuwt dat de Kamer de regering niet te snel tot innemen van een standpunt moet dwingen.