Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 d. De crisis in de EEG (Zie notulen m.r. 24 september 1965, punt 4 b)
In de gesprekken met Harmel en Spaak was afgesproken dat er over de overeengekomen strategie om uit de EEG-impasse te komen zo min mogelijk naar buiten zou worden gebracht. Spaak heeft echter met Schumann gesproken. Den Uyl bekritiseert Spaak omdat hij in strijd met de afspraak naar buiten is getreden met de plannen voor een oplossing voor de crisis. Den Uyl acht het wenselijk later verder in te gaan op wat er bij de Algemene Beschouwingen in de Kamer zal worden gezegd over de EEG-crisis.
Zie ook