Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 a. De crisis in de EEG: vragen van de Tweede Kamerleden Schmelzer, Nederhorst en Roolvink (Brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken, dd. 7 oktober 1965, nr. 164385; zie notulen r.m.r. 8 oktober 1965 punt 3 d)
Luns houdt er rekening mee dat de vergadering van de zes ministers van BuZa niet door zal gaan. De Block heeft van de Duitse delegatie begrepen dat zij een zeer harde houding tegen Frankrijk aan wil nemen. Het Luxemburgse standpunt is dat de ministers van BuZa buiten Brussel bijeen zouden moeten komen.
Cals stelt dat de Kamer onder de indruk is dat het kabinet heeft ingestemd met het plan-Spaak. Aan de Kamer zal duidelijk moeten worden gemaakt hoe de regering tegenover een oplossing de EEG-crisis staat.