Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00026
15-10-1965
Samenvatting
4 a. Impasse in de EEG (Zie notulen m.r. 8 oktober 1965, punt 4a)
De pogingen om te komen tot besprekingen tussen de zes ministers van BuZa hebben volgens Luns meer succes dan hij had gehoopt. De discussie richt zich verder op de vraag of een eventuele vergadering van de zes ministers van BuZa buiten Brussel plaats zou moeten vinden of niet. Dit zou betekenen dat een poging om de EEG-impasse op te heffen zou plaatsvinden buiten EEG-verband.
Zie ook