Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00030
19-11-1965
Samenvatting
4 b. De EEG en Frankrijk (Zie notulen m.r. 12 november 1965, punt 5 c)
Luns heeft contact gehad met Spaak over de Franse houding tegenover een EEG-bijeenkomst.
Luns zal tijdens zijn deelname aan de OESO-bijeenkomst in Parijs een beleefdheidsbezoek aan Couve de Murville brengen. Samkalden vraagt Luns of hij dit niet beter achterwege kan laten, omdat het anders lijkt alsof er bilateraal contact over de EEG plaatsvindt tussen Nederland en Frankrijk. Luns antwoordt dat hij de overige vier EEG-landen reeds heeft ingelicht over de aard van het bezoek. Samkalden laat optekenen dat hij bezwaar blijft houden tegen het beleefdheidsbezoek.
Zie ook