Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
6 a. EEG (Zie notulen m.r. 10 december 1965, punt 4 c)
Colombo heeft Luns het voorstel gedaan met de ministers van BuZa van de vijf bijeen te komen. De Duitse minister liet weten hierbij niet aanwezig te willen zijn, Spaak en Werner wel.
Na Schröders afwijzing heeft Luns 20 januari 1966 voorgesteld als datum voor de volgende EEG-raadszitting.
De vraag wordt gesteld of de vijf in moeten gaan op het voorstel van Frankrijk om met de ministers van Buitenlandse Zaken bijeen te komen in Luxemburg. Cals merkt op dat als de bijeenkomst in Luxemburg doorgaat er dan niet over landbouwzaken gesproken zal mogen worden.
Vondeling achtte het verstandig dat uitsluitend de ministers van Buitenlandse Zaken naar Luxemburg zullen af reizen, omdat er alleen gesproken zal worden over algemene politieke zaken.
Zie ook