Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5 i. De EEG (Zie notulen m.r. 30 december 1965, punt 4 c)
Luns meldt dat de Franse regering tegen de verwachting in de interne tarieven met 10% heeft verlaagd. Verder deelt hij mede dat twee onderwerpen in Luxemburg besproken zullen worden: het punt van de meerderheidsbeslissingen van de EEG-raad en het optreden van de EEG-commissie.
Spaak heeft volgens Luns tegen de Britse minister van BuZa gezegd dat hij verwachtte dat de besprekingen in Luxemburg op een mislukking uit zouden lopen.
Den Uyl brengt de kwestie van de vastgestelde referentieprijs voor sinaasappelen in de EEG aan de orde. Er wordt besloten dat Nederland zal instemmen met een bijdrage aan het garantiefonds voor sinaasappelen van maximaal 2 miljoen gulden.
Zie ook