Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. De crisis in de EEG (Zie notulen m.r. 7 januari 1966, punt 5 1)
De standpunten van de Franse, Belgische en Duitse delegaties worden op een rijtje gezet.
Biesheuvel stelt roulerend voorzitterschap van de Europese commissie voor. Luns vindt dit niet ondenkbaar.
Vondeling stelt dat de Franse tactiek erop gebaseerd is dat de overige vijf wel zullen toegeven.
Luns vraagt de m.r. of zij ermee akkoord kunnen gaan dat de tweede fase van de EEG twee jaar wordt verschoven.
Den Uyl en De Block twijfelen of dit mogelijk is binnen het EEG-verdrag.
Zie ook