Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 e. De EEG (Zie notulen m.r. dd. 25 februari 1966 de punten 5 a en 5 c)
De Block doet verslag van de EEG-raad eerder die week. De Franse delegatie wilde voorrang voor de behandeling van de gemeenschappelijk landbouwpolitiek. Verder wordt de aanstelling van leden van de Europese Commissie besproken.
Zie ook