Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00049
25-03-1966
Samenvatting
5 a. Verslag vergadering EEG-raad (Zie notulen m.r. 18 maart 1966, punt 6 c)
Op de laatste vergadering van de EEG kwam een grote tegenstelling tussen de Duitse en Franse delegaties over het EEG-landbouwbeleid naar voren. Zal dit beleid op 1 juli 1967 geheel rond zijn? De Fransen geven de absolute voorrang aan het gemeenschappelijke landbouwbeleid. De Block is van mening dat de voortgang van de Kennedyronde er niet goed uitziet.
Frankrijk heeft in de raad kritiek geuit op het Nederlandse parlement, omdat dit het enige parlement is dat de fusieovereenkomst nog niet heeft behandeld.
Zie ook