Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00053
06-05-1966
Samenvatting
6 i. De EEG-raad (Zie notulen REZ 2 mei 1966)
Luns deelt mede dat door Nederland een band is gelegd tussen de landbouwfinanciering in de EEG en de uitbreiding van het mandaat voor de Kennedy-ronde.
De Duitse minister Schröder heeft bij Luns een pleidooi gehouden over de associatie van Spanje met de EEG. Luns heeft Schröder laten weten dat hiertegen bezwaren bestaan in Nederland.