Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00055
03-06-1966
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 h. Spanje
Luns deelt mede dat Spanje er voorlopig van af zal zien om een aanvraag te doen voor het geassocieerd lidmaatschap van de EEG. De Spaanse regering denkt meer aan een globale regeling. Luns vraagt de Nederlandse regering zich hier niet tegen te verzetten omdat er in Spanje reeds irritatie ten opzichte van Nederland bestaat.