Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00056
17-06-1966
Samenvatting
4 d. Procedure bij behandeling jaarverslag 1965 van EEG en Euratom in de Tweede Kamer op 23 juni a.s. (Zie Kamerstuk 8555 (zitting 1965/66) en brief van de minister van Buitenlandse Zaken dd. 15 juni 1966, nr. 103271, met Bijlagen)
Luns stelt een taakverdeling voor bij de behandeling van het EEG-verslag in de Tweede Kamer. Den Uyl stelt voor om binnenkort over het competentieprobleem te vergaderen met Cals, Luns, De Block en Biesheuvel.