Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. De EEG
Luns brengt verslag uit over zijn gesprek met de Kamercommissie op 23 juni. Vanuit de Kamer kwam de vraag voortaan alle stukken van tevoren voor te leggen, maar Luns antwoordde dat dit onmogelijk is omdat dit de EEG lam zou leggen.
Den Uyl erkent dat er door het onvoldoende functioneren van het Europese parlement een moeilijke situatie is ontstaan voor de nationale parlementen. Daarom zal men zich voor 1970 moeten instellen op een uitgebreide overlegprocedure.