Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00059
7-7-1966
Samenvatting
3 d. De EEG (Zie notulen hierboven onder punt 1 a en notulen m.r. 1 juli 1966, punt 5 k)
Een Kamerlid heeft het voorstel gedaan om een afgevaardigde van het Nederlandse parlement aanwezig te laten zijn bij de EEG-raad in Brussel. Biesheuvel heeft hierop geantwoord dat hier geen sprake van kan zijn. Vondeling wijst erop dat er wel leden van het Europese parlement aanwezig zijn in Brussel en dat daarmee overleg plaatsvindt.
Zie ook