Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2 a. De EEG (Zie notulen m.r. 15 juli 1966, punt 2 b)
Den Uyl meent dat groente- en fruitreglement voor Nederland nadelig is. De vraag is of dit reglement toch geaccepteerd moet worden in het belang van de Kennedy-ronde. Den Uyl antwoordt hier negatief op, omdat het voorgestelde reglement de EEG miljoenen guldens extra zou kunnen kosten. Ook Vondeling vindt de groente- en fruitverordening onuitvoerbaar. Biesheuvel acht het zeer moeilijk om in Brussel niks anders te mogen zeggen dan een volstrekte afwijzing. De beslissing zal in dat geval naar september worden verplaatst en Nederland zal hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.
Biesheuvel verwacht dat in Brussel over de meeste punten overeenstemming zal worden bereikt, maar dat groenten, fruit en de melk over zullen blijven. Biesheuvel zal pogen het groente- en fruitreglement uit te hollen.
De Block stelt voor dat zal worden aangedrongen op de raadpleging van het Europese parlement ren aanzien van de landbouwfinanciering. Verwacht wordt dat dit verzoek niet zal worden aanvaard.