Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 f. De EEG-raadsvergadering (Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken dd. 7 december 196, nr. 211583, met bijlagen)
De Block heeft de indruk dat Frankrijk iets minder negatief staat tegenover toelating van Groot-Brittanniƫ tot de EEG.
Spierenburg heeft geen duidelijke opdracht gekregen om te komen tot een package deal in de besprekingen rond de Kennedyronde.
De raad besluit dat de Nederlandse delegatie in Brussel naar bevind zaken zal kunnen handelen in de associatiekwestie met Spanje.
Zie ook