Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00074
27-1-1967
Samenvatting
4 k. Britse besprekingen inzake toetreding tot EEG
Luns stelt dat de slechte economische situatie voor de Fransen een grote belemmering vormen om Groot-Brittannië in de EEG toe te laten. Een gesprek tussen De Gaulle en Wilson heeft dan ook geen concrete resultaten opgeleverd. Bondskanselier Kiesinger heeft verklaard voor de Engelse toetreding te zijn, maar de Duitse regering wil ook tot elke prijs goede relaties met Frankrijk onderhouden. Biesheuvel noemt de nieuwe Duitse regering 'nog volgzamer dan de Fransen zelf denken'.