Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00080
07-04-1967
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 c. Conclusies van de Raad voor Europese Zaken

Verslag van minister De Block over de vergadering van de Raad voor Europese Zaken. Zaken waarover gesproken is zijn de Kennedy-ronde, het beleid ten opzichte van de Scandinavische landen en de Spaanse associatie.