Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00083
05-05-1967
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 d. Landbouwbeleid in EEG (Zie notulen m.r. 21 april 1967, punt 3 m)
De Fransen hebben de vorming van een nieuw orgaan in verband met de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt voorgesteld.
Zie ook