Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00085
26-05-1967
Samenvatting
4 b. De topconferentie van de zes in Rome (Zie notulen m.r. 19 mei 1967, punt 4 c)
Minister Luns doet verslag van de conferentie in Rome. Hier is gesproken over de keuze van de voorzitter van de gemeenschappen. De Nederlandse delegatie zou Mansholt graag als vice-voorzitter zien.
Verder bespreekt de ministerraad de Britse toetreding en de houding van De Gaulle in deze kwestie.
Zie ook