Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00086
02-06-1967
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 b. Sociale vraagstukken in EEG-verband (brief van de minister van Buitenlandse Zaken dd. 26 mei 1967, nr. 93503, met bijlagen)
Verslag van minister Roolvink over een bespreking met de Commissie Internationale Zaken van de SER. Het overleg over de uitbreiding van de taken van het Sociaal Fonds is volledig vastgelopen.