Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00087
02-05-1967
Samenvatting
4 e. Verslag topconferentie te Rome (Zie notulen m.r. 26 mei 1967, punt 4 b)
Verslag van de minister-president over het verloop van de EEG-topconferentie te Rome. De belangrijkste punten die hier werden besproken waren de fusie van de executieven, de toetreding van Groot-Brittanniƫ en het instellen van politieke consultaties.