Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00095
27-07-1967
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 d. Verzoeken van Noorwegen en Zweden inzake EEG
Noorwegen heeft officieel een aanvraag tot intreding. Zweden heeft laten weten een onderzoek op prijs te stellen naar de mogelijkheid van enigerlei binding met de EEG.
Thema
Trefwoorden