Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 m. Groot-Brittanniƫ en de EEG (Zie notulen m.r. 9 oktober 1967, punt 1 c)
Luns zet de stand van zaken met betrekking tot de Britse toetreding uiteen. Duitsland stemt waarschijnlijk in met de toetreding, maar van Franse zijde wordt een veto verwacht. De Nederlandse regering zal aandringen op verdere besprekingen tussen de Europese Commissie en de Britten over het openen van de onderhandelingen. Luns schat de toetredingskansen voor Groot-Brittanniƫ laag in.