Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 a. Toetreding van Groot-Brittannië tot de EEG (Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken dd. 15 november 1967, nr.204648, met bijlagen en brief van de ministers van Buitenlandse Zaken dd. 16 november 1967, nr.205495, met bijlagen; zie notulen m.r. 10 november 1967, punt 2b)
De discussie richt zich op het standpunt dat Nederland in de komende EEG-vergadering in zal moeten nemen. Verwacht wordt dat tijdens de komende vergadering de beslissing over het begin van de onderhandelingen met Engeland uitgesteld zal worden.