Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 e. Toetreding van Groot-Brittannië tot de EEG (Zie notulen m.r. 24 november 1967, punt 4g)
Tijdens de vergadering van het Benelux-comité van ministers is ook over de toetredingskwestie gesproken. De Duitse delegatie schijnt geen breuk te willen forceren in het geval van een Frans veto tegen de Britse toetreding.
Luns reageert in deze vergadering op een persconferentie van De Gaulle. Luns bekritiseert de manier waarop Frankrijk de discussie over de Britse toetreding heeft afgebroken. Er moet een duidelijk antwoord van Frankrijk worden geëist.
Fanfani heeft Luns toegezegd dat Italië samen met Nederland een harde lijn zal voorstaan tegen Frankrijk. Nederland zal de EEG niet torpederen en het hoofdpunt in het Nederlandse buitenlandse beleid zal de eenheid tussen de Vijf zijn.
Zie ook