Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00111
15-12-1967
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 d. Vergadering Europese Raad van 11 en 12 september
Staatssecretaris de Koster brengt verslag uit over de vergadering van de Europese Raad. Op deze vergadering werd gesproken over de Britse toetredingskwestie, de begroting voor 1968, Israël en een handelsverdrag met Joegoslavië.