Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00119
03-07-1964
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2 g. Politieke samenwerking in Europa
Luns doet verslag van een gesprek met bondskanselier Erhard. Erhard heeft gezegd dat hij zich zorgen maakt over de steeds verder toenemende economische verdeeldheid in de EEG en het uitblijven van politieke samenwerking in Europa.