Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00121
10-07-1964
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2 c. Bevoegdheden van het Europese parlement
Minister Witteveen wijst de ministerraad erop dat het Nederlandse standpunt over de bevoegdheden van het Europese parlement moet worden bepaald. Staatssecretaris De Block doet een voorstel.