Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00126
25-09-1964
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2 a. Afgelopen vergadering EEG-raad
Minister Luns doet verslag van de afgelopen EEG-raadvergadering. Hier zijn de fusie van de uitvoerende commissies, de bevoegdheden van het Europese parlement en de Oost-Westhandel besproken. Er werden geen overeenkomsten bereikt op de vergadering.