Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2 b. Bezoek van de minister-president en minister Luns aan Bonn (Zie notulen m.r. 18 september 1946, punt 2 b)
Minister Luns doet verslag van het bezoek van premier Marijnen en hemzelf aan Bonn. De besprekingen zijn goed verlopen. Er is onder andere gesproken over de fusie van de Europese gemeenschappen, de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese parlement en de handel met Oost-Europa.