Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00129
16-10-1964
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2 c. De Kennedy-onderhandelingen en de EEG
Staatssecretaris De Block doet mededelingen over de besprekingen in de EEG-raad over de Kennedy-onderhandelingen. De Block spreekt over een gebrek aan inzet bij de EEG-partners.