Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00130
30-10-1964
Samenvatting
2 c. De ontwikkeling van de EEG en de Kennedy-onderhandelingen (Zie notulen m.r. 16 oktober 1964, punt 2 c)
Bespreking van de stand van zaken in de Kennedy-ronde en de EEG.