Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 d. Europese politieke samenwerking (Zie notulen m.r. 13 november 1964, punt 5 e)
Minister Luns heeft van gedachten gewisseld over de stand van zaken in de Europese gemeenschappen met Jean Monnet.
Daarnaast heeft Luns ook een gesprek gehad met zijn Franse ambtgenoot Couve de Murville.
Verder wordt er gesproken over politieke en militaire samenwerking in Europa in de toekomst.
Er worden vijf conclusies aanvaard:
1. Minister Luns wordt gemachtigd een uitnodiging voor beraad met de Zes over Europese politieke samenwerking te aanvaarden.
2. De ministers van Defensie zullen hierbij niet aanwezig mogen zijn volgens Nederland.
3. In de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Zes zullen ook defensiepunten ter sprake kunnen komen.
4. Nederland zal akkoord kunnen gaan met een commissie van wijzen, zoals deze door Spaak is voorgesteld.
5. Het overleg tussen de regeringen en een Europees parlementair orgaan dient niet als uitgangspunt voor politieke samenwerking te worden genomen.