Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2 a. Ontwerp voor EEG-reglement inzake opheffing vervoersdiscriminatie (Brieven van de ministers van Buitenlandse Zaken dd. 17 februari 1960, nr. 25360 en van Justitie dd. 22 februari 1960, nr. 056/660 met bijlage, alsmede nota van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat dd. 19 februari 1960)
Er wordt gesproken over een Nederlands voorstel in de EEG met betrekking tot vervoersdiscriminatie. Er wordt besloten dat Nederland vast zal blijven houden aan zijn standpunt.