Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2 a. Versnelling uitvoering EEG-verdrag (Brieven van de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken resp. dd. 28 en 26 april 1960, nrs. 33339 en 61890, met bijlagen)
Er wordt gediscussieerd over het standpunt van de REA met betrekking tot de uitvoering van het EEG-verdrag en met name de landbouw.