Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota inzake de toetreding van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Noorwegen tot de Europese Gemeenschappen.
De nota heeft vooral betrekking op de te volgen taktiek, omdat het gesprek aanvankelijk vooral zal gaan over de te volgen procedure. Uitgangspunt voor de Nederlandse regering is dat 1) er naar gestreefd dient te worden dat de onderhandelingen met het VK op zo kort mogelijke termijn worden geopend; 2) getracht dient te worden tegenover de te verwachten Franse vertragingstaktiek één lijn te trekken met de vier overige lidstaten.