Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota ter voorbereiding van de Raad voor Europese Zaken van 15 december 1967. In deze nota worden de mogelijkheden tot samenwerking met Engeland na de afwijzing door Frankrijk besproken.
Deze zijn:
1) Overleg met als doel nader onderzoek van de verschillende problemen die zouden rijzen i.v.m. de toetreding van het VK tot de Gemeenschappen. Dit overleg zou een nuttige bijdrage kunnen zijn voor latere onderhandelingen.
2) Consultatieverplichting t.a.v. onderwerpen van economisch beleid.
3) Consultatieverpichting t.a.v. optreden in internationale organisaties.
4) Gezamenlijk optreden op de randgebieden van de gemeenschappelijke markt.
5) Technologische samenwerking.
6) Afstemming van de buitenlandse politiek.
7) Afstemming t.a.v. het ontwikkelingsbeleid.