Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00149
26-02-1968
Samenvatting
Aantekening van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken inzake de begroting van de Europese Gemeenschappen in 1968.
De Nederlandse regering keurt de begroting goed, maar hoopt dat er in de toekomst stappen kunnen worden gezet in de richting van rationalisatie.