Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Discussienota over de maatregelen die Frankrijk op 1 juli 1968 getroffen heeft in verband met de inwerkingtreding van de douaneunie in de EEG.
Bij een beschouwing van de recente Franse maatregelen op handelspolitiek gebied kan voorop staan dat ook aan Nederlandse kant begrip bestaat voor de uitzonderlijkheid van de in dat land ontstane situatie en een bereidheid behulpzaam te zijn bij het overwinnen van de moeilijkheden. Probleem is echter dat Frankrijk heeft nagelaten inzicht te verschaffen in de aard van de moeilijkheden. Het gebrek aan economische argumentatie versterkt het vermoeden dat de Franse maatregelen op de eerste plaats een intern-politiek en psychologisch doel dienen. Zolang geen zekerheid bestaat over de aard van de economische en financiƫle problemen kan Nederland niet anders dan de maatregelen afwijzen.