Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00153
02-12-1968
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen. De onderwerpen die besproken werden:
- Associatie van de EEG met Turkije.
- Gemeenschappelijke handelspolitiek.
- Voedselhulp granen.
- Verlenging KSG-beschikking inzake subsidie op cokeskolen.
- Harmonisatie van de douanewetgeving.
- Begroting Gemeenschappen 1966.
- Hervorming van de landbouw in de EEG.
- Toetredingsverzoeken.
- Europees octrooi.
- Technologische samenwerking.
- Joegoslavië.
- EEG-GASM.