Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00156
13-05-1969
Samenvatting
Verslag van de bijeenkomst van de Raad van ministers van de Europese Gemeenschappen van 12 en 13 mei 1969.
Tijdens deze vergadering is onder andere gesproken over:
- Interne ontwikkeling van de Gemeenschappen.
- Betrekkingen met het Europees Parlement.
- Betrekkingen EEG-Israël.
- Betrekkingen Frankrijk-USSR.
- Betrekkingen EEG-Joegoslavië.
- Maatregelen in de tabaksector.
- Ontwerprichtlijn voor vrijstelling van belasting in het reizigersverkeer.
- Mededelingen van de Commissie betreffende het memorandum over de hervormingen in de landbouw.
De Franse minister Boulin stelde dat de Commissie te vaak een negatieve oplossing wenste. Gewezen werd op de noodzaak van begeleidingsmaatregelen voor de boeren die uit de landbouw vertrekken. Voorts drong hij aan op harmonisatie van de nationale maatregelen en op onderzoek naar de mogelijkheden van de resultaten van verschillende acties.